சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 045

221. #Never say #goodbye to #Mega_Master #Sivasithan and don’t #spell #loose_talks about him then you are in #danger. 222. #Relationship with #Mega_Master #Sivasithan is #most_important relationship that all of us to have. 223. Don’t get #mentally #tired in #following the #little_things of #Sivasithan by #listening the #speech of others, It will #lead …

Continue reading

Sivasithavaasithegakannan | 044

216. எங்கள் #சிவகுரு_சிவசித்தன் அவர்களிடம் #வாசி என்னும் #மருந்து உண்டு. அது அனைத்து #உடல்து_ன்பத்தையும் தீர்க்க வல்லது. 217. #சிவகுரு_சிவசித்தனின் #பிரபஞ்சக்குருகுலமே #பூலோக_சொர்க்கம். 218. என்னை #புதிதாய் #படைத்த #சிவகுரு #சிவசித்தனை அனைத்தையும் #படைத்தவனாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். 219. #மனிதனின்_நற்குணங்கள் #அழிந்துவிட்ட காரணத்தால் அவர்கள் #இயற்கைக்கு #பாரமாக இருக்கிறார்கள். #இயற்கை அவர்களுக்கு #தீராத உடல் #துன்பத்தை கொடுத்து #அழித்துவிடுகிறது. இயற்கை கொடுத்த உடல் துன்பத்தை தீர்க்க கூடியவனே #சிவசித்தன். 220. #சிவசித்தன் #மனிதனை போன்ற …

Continue reading

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 043

211. #தர்மத்தின் #நிந்திய #பாதுகாவலன் #சிவசித்தன். 212. தன்னுடைய #நாடு #நலமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் #அரசன் #சிவசித்தனிடம் இருந்து #ஆலோசனை பெற்று #அரசாள வேண்டும். 213. தவறு செய்யும் அனைவரையும் #தண்டிப்பேன் என்று #சிவசித்தன் உதிர்க்கும் #உக்கிர_வார்த்தைகளை கண்டு அனைவரும் #குழம்புகின்றனர். ஆனால் #பத்தர்கள் குழம்புவது இல்லை. 214. #சிவசித்தன் அவர்களிடம் இருக்கும் #ஆற்றல்களை யாராலும் #அளவிடமுடியாது. 215. #சூரியனிடம் இருந்து பெற்ற #ஆற்றல்களை கொண்டு #நட்சத்திரங்கள் #ஜொலிப்பதுபோல் #சிவகுரு_சிவசித்தன் கொடுத்த …

Continue reading

Sivasithavaasithegakannan | 042

206. #Mega_Master #Sivasithan is our #Prince, He lives in the #heart of all #true_loving #people. 207.  சிவசித்தன் அவர்களுக்கு #கிழ்ப_டிந்து நடக்கவில்லை என்றால் சிவசித்தன் நமக்கு கொடுத்த #ஆற்றல்கள் ஒவ்வொன்றாக நம்மை விட்டு #மறைந்துவிடும். 208. #சிவசித்தன் #உணர்வில் #நிலைபெற்றால் சிவசித்தன் #கருணை கிடைக்கும். 209.#சிவசித்தன் வகுத்துகொடுத்த #செயல்முறைகளின்படி #வாழ்பவர்களால் மட்டுமே #பிறவி எடுத்ததன் #நோக்கத்தை #பூர்த்தி செய்யமுடியும். 210. தனக்கென #இறைவன் கொடுத்த #கடமைகளை மிகுந்த #உற்சாகத்தோடு …

Continue reading

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 041

201. Only in #Sivasithan #Pirapanchagurukulam there lies #abundant_joy, #blessings, #success and #peace. Thank you Sivasithan for your #grace. 202. #Sivasithan teach us to work, while working chant Sivasithan #Thirunamam, don’t compete with others and leave it to nature, victory is yours. 203. Don’t well #adjust with your #culture, be fit in …

Continue reading

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 039

191. #செய்யும் #தொழிலே #தெய்வம் என்று கூறி விட்டு #தவறான_வழியில் #பொருள்_ஈட்டுதல் #துன்பத்தை பெற்றுத் தரும். #சிவசித்தனால் #உணர்ந்தது. 192. What ever the #drug you are using, all will #lead to #mental_illness, It is only in #Sivasithan’s art you will become a #honey_bee. 193. Your #personality becomes a #real_one when you #surrender your self to the …

Continue reading

Sivasithavaasithegakannan | 038

186. #சிவசித்தன் அவர்களுக்கு #முகமலர்ச்சியுடன் #கீழ்படிந்து நடப்பவர்களே #பக்குவபட்டவர்கள். 187. #சிவசித்தன் மேல் #அன்பு செலுத்த எங்கள் சிவசித்தனின் #எளிய_தோற்றமே எங்களை சிவசித்தன் அவர்களிடம் இருந்து #அந்நியபடாமல் இருக்க உதவி இருக்கிறது. 188. அவனால் தன் #மனைவியையும் திருப்தி படுத்த முடியாது. #வயிற்றில் உள்ள மலஜலம் நீக்க #சிவசித்தனிடம் வாருங்கள். 189. #மலஜலம் நிறைந்த #தொப்பை இருந்தால் #மூச்சு_இரைக்கும். #தாம்பத்தியத்தில் தொப்பை வைத்து இருப்பவர்களுக்கு #முழு_திருப்தி கிடைக்காது. 190. #வாய்மையே_வெல்லும் என்று #பதாகை தொங்க விட்டு …

Continue reading

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 037

181. #சிவசித்தன் கலையை #கற்றதால் #மருத்துவ_செலவு இல்லாமற் போனது. 182. #சிவசித்தன் கலையைக் #கற்றதால் #தேவையில்லாமல் #பேசுவது குறைந்தது. 183. #சிவசித்தன் கலையைக் #கற்றதால் என்னுடைய #தொழிலில் #நேர்மை பிறந்தது. 184. #சிவசித்தன் கலையைக் #கற்றதால் என்னுடைய #இல்லற_வாழ்க்கை #ஆனந்தம் ஆனது. 185. #சிவசித்தன் கலையைக் கற்றதால் #பூலோகம் எனக்கு #ஆனந்த_இடமாக #காட்சி தருகிறது.

Sivasithavaasithegakannan | 036

176. #Today #modern_life is #affecting our #physical and #mental_health, We can #over_come it easily when we are in the #circle of #Sivasithan. 177. The #ability to #understand things #easily, #Perception is #delivered to all when we #surrender our self to the #Mega_Master #Sivasithan. 178. #Whatever the #struggle be I am not #alone, …

Continue reading